Ưu đãi X4

Miễn phí 01 IP với mỗi server

Miễn phí cài đặt VestaCP

Miễn phí dịch vụ khôi phục dữ liệu

Miễn phí cảnh báo bảo mật

Báo giá

* Giá chưa bao gồm VAT (10%)

Micro

89,103
VNĐ/tháng

Thanh toán trước tháng

RAM
1 GB

CPU
1 CORE

Ổ CỨNG
20 GB

BANDWIDTH
100 Mbps

DATA TRANSFER
Unlimited

ĐĂNG KÝ

Tiny

100,885
VNĐ/tháng

Thanh toán trước tháng

RAM
2 GB

CPU
1 CORE

Ổ CỨNG
20 GB

BANDWIDTH
100 Mbps

DATA TRANSFER
Unlimited

ĐĂNG KÝ

Small

170,902
VNĐ/tháng

Thanh toán trước tháng

RAM
2 GB

CPU
2 CORE

Ổ CỨNG
40 GB

BANDWIDTH
100 Mbps

DATA TRANSFER
Unlimited

ĐĂNG KÝ

Medium

380,356
VNĐ/tháng

Thanh toán trước tháng

RAM
4 GB

CPU
2 CORE

Ổ CỨNG
60 GB

BANDWIDTH
100 Mbps

DATA TRANSFER
Unlimited

ĐĂNG KÝ

Large

686,434
VNĐ/tháng

Thanh toán trước tháng

RAM
6 GB

CPU
4 CORE

Ổ CỨNG
100 GB

BANDWIDTH
100 Mbps

DATA TRANSFER
Unlimited

ĐĂNG KÝ

Larger

1,203,473
VNĐ/tháng

Thanh toán trước tháng

RAM
8 GB

CPU
6 CORE

Ổ CỨNG
150 GB

BANDWIDTH
100 Mbps

DATA TRANSFER
Unlimited

ĐĂNG KÝ

ExtLarge

1,812,751
VNĐ/tháng

Thanh toán trước tháng

RAM
12 GB

CPU
8 CORE

Ổ CỨNG
300 GB

BANDWIDTH
100 Mbps

DATA TRANSFER
Unlimited

ĐĂNG KÝ

Huge

3,412,826
VNĐ/tháng

Thanh toán trước tháng

RAM
16 GB

CPU
12 CORE

Ổ CỨNG
1000 GB

BANDWIDTH
100 Mbps

DATA TRANSFER
Unlimited

ĐĂNG KÝ
Bạn mua số lượng lớn, ký hợp đồng dài hạn?

Liên hệ sales@vccloud.vn để có báo giá tốt hơn.