Bảng giá

Giá đã bao gồm VAT

Các gói cơ bản

100.000 đ/tháng

Dung lượng:

10 GB

Số account tối đa:

Không giới hạn

Số email gửi ra ngoài:

2.000 email/ngày

Số email gửi nội bộ

Không giới hạn

ĐĂNG KÝ Thanh toán 1 năm: 85.000/tháng

200.000 đ/tháng

Dung lượng:

30 GB

Số account tối đa:

Không giới hạn

Số email gửi ra ngoài:

2.000 email/ngày

Số email gửi nội bộ

Không giới hạn

ĐĂNG KÝ Thanh toán 1 năm: 170.000/tháng

350.000 đ/tháng

Dung lượng:

50 GB

Số account tối đa:

Không giới hạn

Số email gửi ra ngoài:

2.000 email/ngày

Số email gửi nội bộ

Không giới hạn

ĐĂNG KÝ Thanh toán 1 năm: 297.500/tháng

500.000 đ/tháng

Dung lượng:

150 GB

Số account tối đa:

Không giới hạn

Số email gửi ra ngoài:

5.000 email/ngày

Số email gửi nội bộ

Không giới hạn

ĐĂNG KÝ Thanh toán 1 năm: 425.000/tháng

Các gói nâng cao

800.000 đ/tháng

Dung lượng:

300 GB

Số account tối đa:

Không giới hạn

Số email gửi ra ngoài:

10.000 email/ngày

Số email gửi nội bộ

Không giới hạn

ĐĂNG KÝ Thanh toán 1 năm: 680.000/tháng

1.000.000 đ/tháng

Dung lượng:

500 GB

Số account tối đa:

Không giới hạn

Số email gửi ra ngoài:

10.000 email/ngày

Số email gửi nội bộ

Không giới hạn

ĐĂNG KÝ Thanh toán 1 năm: 850.000/tháng

1.800.000 đ/tháng

Dung lượng:

1000 GB

Số account tối đa:

Không giới hạn

Số email gửi ra ngoài:

10.000 email/ngày

Số email gửi nội bộ

Không giới hạn

ĐĂNG KÝ Thanh toán 1 năm: 1.530.000/tháng

2.800.000 đ/tháng

Dung lượng:

2000 GB

Số account tối đa:

Không giới hạn

Số email gửi ra ngoài:

10.000 email/ngày

Số email gửi nội bộ

Không giới hạn

ĐĂNG KÝ Thanh toán 1 năm: 2.380.000/tháng

Khách hàng có nhu cầu ký hợp đồng dài hạn hoặc sử dụng dịch vụ với số lượng lớn vui lòng liên hệ sales@vccloud.vn để có báo giá tốt hơn.
Hotline hỗ trợ
Hà Nội: 024 7302 8888
TP Hồ Chí Minh: 028 7302 8888